Můj rodič se vyoutoval

V České republice vyrůstá spousta dětí v “netypických” rodinách - v rodinách gayů, leseb a transgender rodičů, které vznikly po rozpadu rodičovského páru.Skoro půl uzavřených manželství se v České republice rozpadne. Zatímco s tátou alkoholikem se loučí celkem snadno, s odchodem táty, který je fajn, doléhá psychicky na celou rodinu.

Co dělat, když

To o sobě nevěděli dřív?

keyboard_arrow_down

Sexuální orientace je pro člověka vrozená věc a je normální o ní mít pochybnosti, a to celý život. Ke coming outu (vyoutování) jednoho z rodičů může dojít v 25, ale taky v 50 letech.

Rodič si taky nemusí být svou orientací jistý a raději upřednostní touhu po rodině a manželství. Takové potlačování sexuality může být ale pro člověka zničující.

Je proto potřeba podporovat jeho/její pravou identitu. K tomu aby člověk vyslovil „Jsem gay/lesba”, potřebuje spoustu odvahy. Říct něco takového může trvat i několik let a během tohoto období může člověk cítit depresi a užívat nadměrné množství různých látek.

Naprosto zásadní je, aby se lidé v průběhu hledání setkali s odborníky, kteří mají vůči jejich nejistotám porozumění. 

Co je to coming out?

keyboard_arrow_down

Coming out je proces, během kterého si člověk uvědomí a pojmenuje svoji sexuální orientaci nebo genderovou identitu. 

Coming out dělíme na:

Uvědomění
„Něco se se mnou děje, něco je se mnou jinak”. Při objevování podobných myšlenek se zrodí obvykle nápad, že zmíněné “jinak” se týká sexuální orientace. 

Přijetí
Pokud si člověk uvědomí, že má homosexuální orientaci (nebo odlišnou genderovou identitu) ještě neznamená, že to přijímá. Po uvědomění je na řadě zjišťování více informací o lidech, mezi které by mohl daný člověk zapadnout. V této fázi je velmi důležité, aby cítil alespoň základní přijetí od rodiny a svého okolí. K tomu aby přijetí proběhlo zdravě je potřeba přiměřené sebevědomí daného člověka a podpora jeho okolí. 

Sdělení
Tzv. vnější coming out. Člověk je připravený sdělit svému okolí, že jej přitahují osoby stejného pohlaví nebo se necítí v souladu s pohlavím, v kterém se narodil. Rozhodnutí sdělit to lidem musí být dobrovolnou volbou člověka = nesmí být tvořené tlakem jeho okolí. Když je člověk smířený sám se sebou, bude schopný zvolit správný moment, kdy svou sexualitu s lidmi sdělí a bude připraven odolovat potenciálním negativním reakcím. Pamatuj si, že nikdo nemá právo tuto informaci šířit dále bez souhlasu daného člověka.

Jak může rodič dojít k genderovému coming outu?

keyboard_arrow_down

Pokud se rodič rozhodne pro tranzici, je v Česku vyžadovaný rozvodem nebo ukončení registrovaného partnerství, kde dochází k právnímu ukončení vztahu a životu v rodině jako společné domácnosti.

Ústupem ze zodpovědnosti. Rodič se v tomto případě může rozhodnout přestat plnit svou rodičovskou zodpovědnost nebo se vzdát péče o dítě. Tento proces nazýváme přerušení rodičovských práv. 

Adopce nebo pěstounská péče. Adopce představuje přemístění práv a povinností rodičů na nového zákonného opatrovníka. Pěstounská péče je dočasné péče o dítě, kdy biologický rodič udržuje určitou míru kontaktu s dítětem.

Na koho se můžu obrátit?

keyboard_arrow_down

Na tebe i rodiče může být coming out emočně náročný. Neváhej se proto svěřit někomu dospělému, kterému důvěřuješ. Můžeš taky oslovit psychologa nebo zdarma a anonymně odborníky z organizací:
Safezone.cz 
Prague Pride - poradna S barvou ven, Komunitní centrum
Jsme fér

Desatero

  1. Nepřebírat jako dítě za každou cenu vzorce chování svého rodiče

  2. Nepřiznaná sexuální orientace dopadá na jedince, ale i jeho okolí, pravděpodobně se to týká i tebe.

  3. Pokud máš pocit, že tvůj rodič podvádí druhého - mluv s ním o tom.

  4. Důvěřuj lidem, kterým sděluješ informace o své rodině.

  5. Můžeš se cítit, že pokud je tvůj otec gay nebo matka lesba, tak vrozeně budeš stejný? Není tomu tak, každý jsme jedinečný.

  6. Tvoji spolužáci se ti smějí za to, že je tvůj táta gay (máma lesba) - jdi za učitelem/výchovným poradcem a neboj se mluvit o tomto problému, v dnešní době je to normální.

  7. Pokud nevíš jak najednou komunikovat se svým homosexuálním rodičem, vždy mu dej šanci vysvětlit jeho postoj k věci.

  8. Pokud vysvětlení nezabere, navrhni odbornou pomoc, kam se dostavíte oba dva nebo si to nech vysvětlit z třetí strany. 

  9. Pokud si myslíš, že druhý rodič musí být nutně tímto faktem ublížen - nemusí tomu tak být, mluv o tom s ním. 

  10. Nejednej impulsivně, za to jednej rovnoprávně s oběma rodiči. 

Stáhni si desatero

Na koho se obrátit?

Nejsnazší cestou pro tebe může být svěřit se někomu z rodiny nebo kamarádů, komu opravdu důvěřuješ. Pokud nemáš nikoho takového, obrať se na učitele, školního psychologa nebo některou z organizací, která se tématu věnuje. První krok může být těžký, ale když ho překonáš, uleví se ti. Vyhledat pomoc a podporu není známkou slabosti, ale velké odvahy.