Pracujeme na otevření
Zatím zavřeno
Abychom se cítili safe
Bezpečné místo pro mladé, kde najdeš informace týkající se duševního zdraví, prevence psychických potíží a odkazy na příslušné organizace.
Ukažte mi to!
O projektu
Ukažte mi to!O projektu
Ukažte mi to!
O projektu

Otočte prosím svůj telefon pro optimální zkušenost.

Trápí mě
známky ve škole

Doma mi ubližují

Jsem pořád online

Poruchy příjmu potravy

Šikana

Kyberšikana

Sebepoškozování

Sebevražedné myšlenky

Osamělost

Nízké sebevědomí

Nízké sebevědomí
Je mi často smutno
Můj kamarád se trápí
Vyrovnání se s úmrtím
Co se mi děje s tělem?
Závislost na
návykových látkách
Rozvod, rozchod rodičů

Sexualita

Bodyshaming

Bodyshaming
Pro koho safezóna je?

Děti a dospívající

Pokud řešíš situaci, která je pro tebe tíživá nebo se ocitáš v duševní nepohodě nebo si jen chceš najít relevantní informace týkající se duševního zdraví a různých životních situací, jsi na správném místě.

Safezóna ti nabízí spolehlivé a odborné informace, které se dotýkají 15 palčivých a citlivých témat. U každého tématu můžeš najít také kontakt na příslušnou organizaci, která se zpracovanému tématu věnuje.

Učitelé

Vybrali jsme 15 nejpalčivějších situací, které děti prožívají. Situace jsou zpracovány odbornými garanty, kteří se jednotlivým tématům věnují. Garantujeme odbornost portálu pro citlivou cílovou skupinu. U každého tématu máme připraveny pracovní listy a u vybraných témat jsou k dispozici také videa. Oba materiály jsou vhodné pro použití ve výuce.

Odborníci

Safezóna se zaměřuje na 15 důležitých témat, které děti a dospívající prožívají. Texty jsou zpracovány v řeči dospívajích, aby se s nimi dobře ztotožnili a lépe pochopili sami sebe a vlastní situaci. Odbornost je garantována díky expertům z řad konkrétních partnerských organizací.. U každého tématu máme připraveny kontakty na příslušnou organizaci, pracovní listy a u vybraných témat jsou k dispozici také videa. Psychologové, terapeuti a jiné pomáhající profese mohou Safezónu využít v rámci rozhovorů  a konzultací  s dětmi  nebo děti na Safezónu upozornit jako na další možný zdroj pomoci a podpory..

Spolupracují s námi