Zneužití prášků

Drogy. Setkat se s nimi můžeš v okruhu svých kamarádů, na party nebo můžeš mít touhu je vyhledat ty sám. Chceš si odpočinout od všech starostí, pobavit se? Nebo někoho sbalit na party? Drogy nejsou ta správná cesta. Účinek trvá jenom chvíli a nestojí za to. Navíc nikdy nevíš, co ti kdo prodá. Existuje spousta jiných možností, jak docílit potěšení. Je občas náročné udržet si čistou hlavu a nestresovat se, ale tahle cesta k tomu nevede. Nenič sám sebe.

Co dělat, když?

Co jsou psychoaktivní látky a jak působí na člověka? 

keyboard_arrow_down

Pokud si nejsi jistý nebo si v tom chceš udělat pořádek a dozvědět se víc, následující odstavec je pro tebe. 

Psychoaktivní látky jsou chemické látky, které působí zejména na centrální nervovou soustavu a ovlivňují psychiku a duševní procesy. Také mění mozkové funkce a způsobují dočasné změny ve vnímání, vědomí a chování.

Tyto látky můžeme obecně rozdělit do tří skupin. Látky ve volně prodejných výrobcích jako je alkohol a kofein, dále léky na předpis neboli psychofarmaka a ilegální drogy, kterými jsou například LSD, marihuana, extáze, kokain a heroin.

Drogy mají i další konkrétnější dělení. 

Pro zajímavost, věděl jsi že v České republice zhruba 1,3 milion lidí zneužívá nebo nadměrně užívá psychoaktivní látky? Látky jsou často užívané společně s alkoholem za cílem dostat se tzv. do nálady. Některé kombinace léků a alkoholu mohou být až smrtelné.

Kámoši mi nabízí prášky nebo drogy na party. Co mám dělat?

keyboard_arrow_down

Každý člověk si chce odpočinout od svých povinností a starostí, ať už těch studijních nebo osobních. Někteří si odpočinou a hodí starosti za hlavu tím, že jdou s kamarády do klubu nebo na party. Party se ale nerovná drogy. Užít si to můžeš rozhodně i bez drog. A hlavně nikdy nevíš přesně, co ti kdo nabízí.

Také si hlídej své pití a rozhodně do pití nikomu nikdy nic neházej.

Chtít se někomu líbit, být jako ostatní nebo se jenom držet kamarádů tím, že budeš napodobovat, co dělají oni, není správně. Nemusíš přijmout nic, co ti ostatní nabízí. A to třeba právě prášky, co někdo přinese. Vždycky máš volbu odmítnou a je to jen tvé rozhodnutí. 

A kdyby ses náhodou cítil na nic nebo měl špatnou náladu, nesahej po lécích. Určitě máš okolo sebe lidi, kterým se můžeš svěřit a vypovídat se. Nechceš přece ničit sám sebe.

Jak se projevuje závislost a zneužívání léků?

keyboard_arrow_down

Jestli máš pocit, že někdo z tvých blízkých nebo ty sám má problém se závislostí, přečti si, jak se projevuje.

Člověk závislý na lécích má silnou touhu získat látku, obtíže s kontrolou užívání léků, pokračování i přes zákaz užívání, dává přednosti užívání před jinými aktivitami a povinnostmi.

Závislost se pozná tak, že alespoň tři z uvedených příznaků trvají měsíc nebo kratší období roku.

Zneužívání léku se projevuje zvýšením dávky, sháněním receptů u jiných lékařů nebo na internetu, změnou nálad, změnou povahy, zvýšenou tolerancí, změnou denního režimu, odkládáním povinností, sociální izolací.

Nejčastěji užívané léky jsou léky na bolest a uklidnění. Analgetika a sedativa.

Jak fungují analgetika a sedativa? Jak působí na organismus a jaké mají následky?

keyboard_arrow_down

Abys to věděl, to rozhodně zkoušet nemusíš, radši si to tady přečti.

Analgetika jsou léky proti bolesti a jsou velmi návyková. Uvolňují nervová zakončení v kůži přes míchu až do mozku, kde spouští dopamin. Dopamin je hormon, který přirozeně vzniká v našem mozku. Přináší pocit pohody a štěstí. Tělo si na přísun dopaminu rychle zvykne a při neužívání analgetik má člověk silné bolesti a mnoho dalších symptomů. Mezi tyto léky se řadí například Kodein.

Sedativa jsou léky na uklidnění. Potlačují vliv centrální nervové soustavy a způsobují klidnost, spavost, uvolnění, zpomalené dýchání, špatnou řeč nebo zpomalení reflexů. Při závislosti a následném vysazení sedativ dochází k abstinenčním příznakům jako jsou nespavost, neklid, pocit úzkosti, až po ztrátu vědomí. Mezi tyto léky se řadí například Lexaurin, Xanax, Rohypnol nebo Neurol.

Chci někomu pomoct s léčbou závislosti/já sám chci vyhledat pomoc.

keyboard_arrow_down

Závislost se může léčit psychoterapií, detoxifikací u odvykacích stavů a léčbou psychických a fyzických problémů v závislosti na užívání léků.

Obrátit se můžeš na Adiktologickou ambulanci, Ambulanci dětské a dorostové adiktologie, Kliniku adiktologie 1.LF UK a VFN nebo Prev-Centrum.

Desatero

  1. Party si dokážeš užít i bez drog.

  2. Vždycky můžeš nabídku odmítnout. 

  3. Nenech se strhnout partou. Měj vlastní hlavu.

  4. Pocitu pohody a štěstí dosáhneš i jinak než léky. Například tak, že si zasportuješ. 

  5. Neber prášky, které najdeš doma a nenabízej je ostatním.

  6. Pokud jsi v partě kamarádů, kteří psychoaktivní látky užívají a vyžadují to po tobě, nenech se strhnout. Přemýšlej o navázání nových přátelství.

  7. Prášky špatnou náladu nevyřeší. Zkus si raději s někým promluvit o svých pocitech. 

  8. Nedělej věci, které nechceš, jen aby ses někomu zalíbil. 

  9. Nikomu neházej prášky do drinků.

  10. Hlídej si na party svůj drink.

Stáhni si desatero

Na koho se obrátit?

Máš li kolem sebe někoho, komu věříš, obrať se na něj o pomoc nebo s dotazem. Rodiče, kamarád, učitel ve škole, školní psycholog, vedoucí kroužku, rodiče dobrého kamaráda… Pokud by ses raději ptal/a anonymně, můžeš využít následující odkazy.