Nízké sebevědomí

Nízké sebevědomí

Toto téma jsme pro tebe vytvořili ve spolupráci s partnerskou organizací Centrum Anabell.

Žijeme ve světě, kde se až příliš setkáváme s tlakem na výkon a úspěch. Při neúspěchu pak můžeme zažívat pocity méněcennosti a přestáváme si věřit. Přitom k životu patří jak úspěchy, tak neúspěchy, které nás mohou posouvat dále. Důležité je uvědomit si, že každý z nás má svou hodnotu, svou vlastní cestu, na které by měl věřit v sebe sama.

Co dělat, když...

… se porovnávám s ostatními a cítím se kvůli tomu méněcenně?

keyboard_arrow_down

Všichni máme občas tendenci se srovnávat. Pokud se však porovnáváš často a máš z toho špatnou náladu, cítíš se smutně a nebo zažíváš pocit méněcennosti, doporučujeme ti s pocity  pracovat. 

Věř, že se všichni občas cítí nejistí. Každý z nás má své přednosti i limity, které nás dělají jedinečnými. Místo porovnávání se s druhými, se můžeš nechat někým inspirovat. Zkus se zaměřit více na sebe a svoji cestu, než na cestu své kamarádky, spolužáka či sourozence. Začni se více obklopovat lidmi, kteří tě budou brát takového jaký jsi. Můžeš se zkusit také zaměřit na své přednosti a začít se více oceňovat.

… se neustále podceňuji a nevěřím si?

keyboard_arrow_down

Každý z nás zažije v životě pocit nebo situaci, ve které si nevěří. Možná si vzpomeneš na situaci, kdy sis nevěřil/a před testem nebo zkouškou. To se zkrátka stává. Pokud však cítíš, že se podceňuješ příliš často a ovlivňuje to tvůj život a tvé pocity, je na čase to změnit. 

Můžeš se zkusit zaměřit na věci nebo situace, ve kterých si věříš. Je něco, co tě baví a co ti jde? Můžeš taky změnit svůj vnitřní hlas k sobě - namísto “To určitě nezvládnu!” si zkus říct “Zkusím to zvládnout tak, jak budu v té chvíli moci nejlépe.” 

Pamatuj, že každý z nás má své přednosti, ale i nedostatky, a tak je to v pořádku.

… se můj/moje kamarád/ka podceňují?

keyboard_arrow_down

Možná jsi v situaci, kdy se kamarádi kolem tebe neustále podceňují. Až příliš často mluví o tom, že něco nezvládnou nebo nejsou v něčem dost dobří. V takovém případě je můžeš zkusit povzbudit. Zkus vyzdvihnout  jejich přednosti a často je oceňuj, třeba za to, co se jim podařilo, jací jsou nebo co máš na nich rád/a.

Někdy může pomoci, když půjdeš sám/a příkladem. Pokud budeš o sobě mluvit pozitivně a oceňovat se, může to pomoci i lidem ve tvém okolí.

… se bojím hodnocení ostatních a jejich kritiky?

keyboard_arrow_down

Je ti nepříjemné mluvit před celou třídou, bojíš se projevit svůj názor a radši tedy mlčíš, aby ses neztrapnil/a? Myslíš, že když něco řekneš, tak se ti ostatní budou smát? 

Hodnocení druhých a jejich pohled na tebe je pro tebe hodně důležitý, bojíš se případného selhání, a proto vlastně potlačuješ sebe sama a svoji přirozenost. Je důležité si říci, že rodiče a opravdoví kamarádi tě budou mít rádi takového jaký jsi nebo takovou jaká jsi. Je možné, že se ti někdy bude někdo smát, můžeš říci něco špatně nebo nevhodně, ale to se stává občas každému a každý má na to právo. Ber to prostě tak, že jsi aspoň někoho pobavil/a a není nutné se kvůli tomu trápit. Umět se zasmát vlastní chybě nebo omylu bývá občas velmi těžké pro každého z nás.

Konstruktivní kritika druhých nás může posouvat dál. Je důležité rozlišovat, jestli tě někdo kritizuje záměrně a opakovaně (prostě si na tebe zasedl/a) a kritizuje všechno, co děláš. Jestli to tak cítíš, řekni mu, že o jeho kritiku již nestojíš.  Pokud ti ale někdo  s dobrým úmyslem řekne zpětnou vazbu na to, cos udělal/a špatně, měl/a bys mu naopak poděkovat. Je důležité ptát se i na názor lidí, které považuješ za blízké a inspirativní, ale rozhodnutí, jak s kritikou naložíš je pořád jen a jen na tobě. Neomezené přizpůsobování vlastních potřeb a chování ostatním vede ke ztrátě sebe sama a potlačování vlastního já, které ti později může způsobovat pocity smutku a trápení. Pamatuj, že kritiku můžeš, ale nemusíš přijmout.

… se neumím radovat ze svého úspěchu, když se mi něco povede?

keyboard_arrow_down

Právě se ti povedlo dostat jedničku z náročného testu, ale nemáš z ní vůbec radost. Máš pocit, že je to samozřejmost. A naopak kdybys dostal/a horší známku, budeš z toho nešťastný/á? Poznáváš se v tom? Pokud ano, tak je možná čas se zaměřit více na oceňování sebe sama.

Je velmi důležité naučit se radovat ze svých úspěchů. Každý den se nám něco povede, něco nám udělá radost, byť to může být nějaká drobnost. Život přináší úspěchy a neúspěchy, tak to má každý člověk. Úspěchy nám mají přinášet radost a neúspěchy ponaučení, co udělat příště jinak.

Zkus se zaměřit na své pocity a položit si otázku z jakého důvodu tě netěší tvůj úspěch?  Co by se mělo stát, aby sis svůj úspěch užil/a? Může to být pochvala od rodičů, kamarádů, učitelů, nějaká odměna či cokoliv dalšího.Můžeš se o svůj úspěch také s někým podělit.Někdy pomáhá, když si najdeš každý den jednu věc, klidně  maličkost, za kterou se můžeš pochválit. Nemusíš se radovat jen z velkých úspěchů. Občas nám může naopak uškodit, když jsme na sebe přehnaně přísní a očekáváme od sebe víc, než je možné.

… mě mé okolí podceňuje nebo snižuje moje sebevědomí?

keyboard_arrow_down

Žít v okolí, které tě neustále sráží a snižuje tvé sebevědomí není vůbec jednoduché. Sebevědomí je důležitá součást našich životů, je to vědomí sebe sama, vědomí toho, co ve světě znamenám, kde je mé místo, kam až zasahují moje potřeby, anebo kde narážejí na potřeby někoho jiného.

Pamatuj si, že nikdo neurčuje tvoji hodnotu (a tedy i sebevědomí). Tu si určuješ ty sám/a. Pokud se pohybuješ v okolí, kdy tě neustále někdo podceňuje, můžeš jim to zkusit říct. Každý člověk si zaslouží respekt a to v rodině, ve škole i mezi kamarády. Neboj se lidem říct “NE” nebo větu “To, co říkáš, mi ubližuje/To se mě dotýká.” Nezapomínej na svoji hodnotu a neboj se myslet na sebe a své potřeby.

Tohle se ti může hodit:

Připravili jsme pro tebe pracovní listy, které ti mohou pomoci, pokud se tě téma nízkého sebevědomí dotýká. Najdeš v nich několik návodných otázek, které tě podpoří v navazování vlídnějšího vztahu s vlastním tělem. Pracovní listy si můžeš stáhnout, vytisknout a vyplnit.

Chci to vyřešit

Desatero

  1. Nízké sebevědomí není něco, co se dá překonat přes noc. Je to proces.

  2. Vlastní hodnotu si určuješ především ty sám/sama.

  3. Je běžné, že se člověk občas srovnává s ostatními. Pamatuj však na to, že každý z nás je dobrý v něčem jiném a má jiné přednosti a silné stránky.

  4. Všichni se někdy podceňujeme a pochybujeme o sobě. Nejsi v tom sám/sama.

  5. Zaměř se spíše na své úspěchy a ne jen na své nedostatky.

  6. Zkus se nebát kritiky. Můžeš kritiku vnímat jako prostor pro změnu, rozvoj nebo možnost se v něčem zlepšit. Taky nemusíš vždy na kritiku brát ohled.

  7. Pomoct ti můžou pozitivní myšlenky, aktivní zapojení do činností, které tě baví, anebo případná práce s terapeutem.

  8. Pravidelný pohyb, kvalitní strava a spánek mohou mít pozitivní dopad na tvé sebevědomí i sebevnímání.

  9. Učení nových věcí může významně ovlivnit tvé sebevědomí.

  10. Každý má právo na sebevědomí a pozitivní vztah k sobě samému, je důležité si to uvědomit a pracovat na tom.

Stáhni si desatero

Na koho se obrátit?

Nejsnazší cestou pro tebe může být svěřit se někomu z dospělých, komu opravdu důvěřuješ. Pokud nemáš nikoho takového ve své rodině, obrať se na školního psychologa nebo některou z organizací, která se tématu věnuje. První krok může být těžký, ale když ho překonáš, uleví se ti. Vyhledat pomoc a podporu není známka slabosti, ale velké odvahy.