Vytváříme bezpečný prostor 
v online prostředí pro mladé 
na 2. stupni základních škol, střední nebo vysoké škole.

Poskytujeme validní informace bezplatně na jednom místě pro mladé i dospělé „průvodce“, kteří mají ve svém okolí mladého člověka, který se trápí.

Proč to děláme?

Na internetu najdeme spoustu webů, kde se nacházejí roztříštěné informace, které nejsou ověřené odborníky a mohou spíše uškodit než pomoct.

Proto jsme rádi, že můžeme tvořit webový rozcestník, kde je pod každým z textů podepsaná partnerská organizace, která takovými odborníky disponuje.

1 z 5 dětí

se setkalo s nějakou formou duševních obtíží.

50 %

chronických duševních obtíží se objeví do 14. roku věku dítěte.

30%

nárůst problémů s internetem během pandemie (včetně sexuálního zneužívání).

30%

nárůst počtu hovorů s tématem násilí v rodině v době pandemie na Lince bezpečí.

Zdroj: Národní ústav duševního zdraví, 2022

Kam směřujeme?

Chceme pomáhat stále více a více v online i offline prostředí.

Zpřístupníme všechna palčivá témata pro cílovou skupinu 2. stupně základních škol, střední a vysoké školy i průvodce.

Uspořádáme sérii eventů se Studentská Kampus Hybernská k jednotlivým tématům.

Účastníme se projektu, ve kterém vytváříme osvětové materiály pro střední školy, na kterých se budou podílet mladí lidé, ředitelé škol a zástupci odborníků.

Propojíme organizace zabývající se duševním zdravím mladých lidí přes kulatý stůl a společně podepíšeme memorandum.

Rozvíjíme spolupráce s organizacemi a společně tvoříme edukativní leták do škol a pro pediatry.

Umístíme na náš web e-learning ve spolupráci se Santiax s tématikou duševního zdraví.

Historie vzniku Safezóny

Vznik nápadu

Původní nápad vzešel od Marie Froulíkové, CEO Safezóny, která si díky každodennímu kontaktu s mladými začala více a více uvědomovat narůstající problémy s jejich duševním zdravím. Kontaktovala Českou středoškolskou unii, kde poté probíhaly hloubkové rozhovory s mladými lidmi, které měly odhalit, jak vážná je situace ohledně duševního zdraví mladých.

Potřeba vytvoření bezpečného místa na internetu

Z dotazníku vyplynula jednoznačná potřeba pro tvorbu bezpečného online místa, které mladým poskytne validní data, ověřené informace a odkazy na podpůrné organizace na jednom místě.

Nová etapa Safezóny

Proto se náš tým po celý podzim 2022 od seniorního týmu z Česko.Digital učil a v lednu 2023 správu webu kompletně převzal.

červen
2022

srpen 2022

září 2022

říjen 2022

leden 2023

Vytvoření týmu na základě dat z hloubkových rozhovorů

Na základě dat z hloubkových rozhovorů se vytvořil tým mladých dobrovolníků, kteří měli zájem zlepšit současnou situaci. Vytvořili dotazník určený pro mladé studenty i odborníky (školní psychologové, výchovní poradci, metodikové prevence) a získali 3 700 odpovědí.

Spolupráce s dobrovolníky z Česko.Digital

Marie Froulíková se spojila s expertními dobrovolníky z Česko.Digital, aby vytvořili web Safezóny. Ten sloužil převážně cílové skupině dětí 2. stupně základních škol. Chtěli ale projekt předat dál.

Vznik nápadu

Nápad vzešel od Marie Froulíkové, která si díky každodennímu kontaktu s mladými začala více a více uvědomovat narůstající problémy s duševním zdravím. Kontaktovala Českou středoškolskou unii, kde poté probíhaly hloubkové rozhovory s mladými lidmi, které měly odhalit, jak vážná je situace ohledně duševního zdraví mladých.

Vytvoření týmu na základě dat z hloubkových rozhovorů

Na základě dat z hloubkových rozhovorů se vytvořil tým mladých dobrovolníků, kteří měli zájem zlepšit současnou situaci. Vytvořili dotazník určený pro mladé studenty i odborníky (školní psychologové, výchovní poradci, metodikové prevence) a získali 3 700 odpovědí.

Potřeba vytvoření bezpečného místa na internetu

Z dotazníku vyplynula jednoznačná potřeba pro tvorbu bezpečného online místa, které mladým poskytne validní data, ověřené informace a odkazy na podpůrné organizace na jednom místě.

Spojeni se s expertnimi dobrovolnyki z Cesko.Digital

Spolupráce s dobrovolníky z Česko.Digital

Marie Froulíková se spojila s expertními dobrovolníky z Česko.Digital, aby vytvořili web Safezóny. Ten sloužil převážně cílové skupině dětí 2. stupně základních škol. Chtěli ale projekt předat dál.

Nová etapa Safezóny

Náš tým se po celý podzim 2022 učil od seniorního týmu z Česko.Digital a v lednu 2023 si web převzal.

Tým mladých dobrovolníků

Máme jednoho společného jmenovatele – všechny nás zajímá téma duševního zdraví a chceme pomoct mladým se v tomto tématu zorientovat. Zároveň se všichni na projektu učíme.

Marie
Froulíková

CEO

Annie
Minster

HR/Scrum Master

Veronika
Reifová

Head of Graphics

Jitka
Langeová

Graphic Designer

Klára
Schmidtová

Graphic Designer

Adéla
Tisoňová

Head of Events

Michaela
Havránková

Event Manager

Petr
Fouček

Event Manager

Gabriela
Dolečková

Head of Copy

Filip
Prchal

Copywriter

Petra
Ščasná

Copywriter

Aneta
Zárubová

Copywriter

Hana
Slezáková

Head of Instagram

Tamara
Martynenko

Content Specialist

Michaela
Chromcová

LinkedIn Specialist

Andrea
Šťastná

Head of Web Development

Martin
Le

Web Master

Simona
Buchlovičová

Web Master

Tomáš
Seko

Web Master

Spolupracují s námi