Sexualita

Toto téma jsme pro tebe vytvořili ve spolupráci s partnerskou organizací S barvou ven.

Máš pocit, že se ti líbí kamarád nebo kamarádka, který má stejné pohlaví jako ty? Nebo se necítíš dobře ve vlastním těle a nejsi spokojen*á s pohlavím se kterým ses narodil*a? Po světě chodí mnoho holek, kterým se líbí holky, kluci, kterým se líbí kluci anebo holky, které se cítily víc jako kluci. Bohužel i tak tě tvoje odlišnost může dostat do nelehkých situací. Pojď se podívat, jak se to dá vyřešit

Co dělat, když...

… si nejsem jistý/jistá svou sexuální orientací?

keyboard_arrow_down

Uvědomění si své sexuální orientace nebo identity je individuální proces, který stejně jako jiné objevování sama sebe může trvat i delší dobu. Můžeš být v období “hledání se,” což je naprosto v pořádku. Prožívání sexuality je jedinečné a každý člověk to může mít jinak.  Změna může nastávat také v průběhu různých životních fází i podnětů okolo nás. Zároveň je důležité uvědomit si, že sexuální orientace je široká škála. Nemusíš se tak zařadit do konkrétního “šuplíčku”, důležité je, aby byl*a sám/sama se sebou spokojený*a. 

Pokud se hledáš v oblasti sexuální orientace a identity, můžeš si s někým, komu věříš, promluvit a říct mu o svých pocitech, které se uvnitř tebe odehrávají. Rovněž můžeš využít kontaktů uvedených na konci stránky, zejména projektu S barvou ven.

… sám/sama sebe nedokážu zařadit do kategorií sexuality a genderu (gay, lesba, transgender, nebinární atd.)?

keyboard_arrow_down

Sexualita a genderová identita není jen několik jasně odlišených kategorií, jde o široké spektrum. Je tedy zcela v pořádku, pokud se nedokážeš zařadit pod žádný z výše uvedených pojmů. Každý a každá z nás má právo se cítit jedinečně a to i v oblasti sexuality a genderu. Možná, že v nějaké další životní fázi se budeš umět do nějaké kategorie zařadit, ale pamatuj, že to není důležité. Důležité je, abys ses cítil*a ve svém těle a se svou duší dobře a spokojeně, ať už ho kdokoliv nazývá třeba mužem, lesbou, nebinárním atd.

… se bojím doma říct, že patřím mezi LGBTQ+ lidi?

keyboard_arrow_down

Je skvělé, že se chceš se svými pocity a situací svěřit doma. Můžeš si prvně promyslet, co, komu a jakým způsobem se chceš svěřit. Nezapomínej, že je to zcela na tobě, kdy se pro “coming out” rozhodneš, důležité je, aby to bylo pro tebe příjemné a bezpečné. Někdy pomáhá napsat dopis, který ani nemusíš nikomu ukazovat. Díky němu si můžeš srovnat myšlenky a současně předejít prvotním reakcím, pokud se budeš cítit bezpečně, můžeš si však s blízkými promluvit rovnou osobně. Určitě je dobré se na rozhovor dobře připravit, ujasnit si, co a jak chceš říci. Můžeš se také setkat s nepochopením, výčitkami či hodně emotivními reakcemi. Zvláště pro rodiče, kteří vyrůstali v jiné době, může být situace také složitá a může trvat nějaký čas, než ji pochopí a přijmou.

Nicméně každý rodič si přeje, aby jeho dítě bylo šťastné a spokojené, takže věř, že se tvoji situaci budou snažit určitě pochopit.

… se mi ve škole posmívají za moji sexuální orientaci?

keyboard_arrow_down

Urážky, negativní komentáře či posměšky na kohokoliv nejsou v pořádku a to v jakémkoliv případě, nejen týkající se sexuální orientace či genderové identity. 

Byť to může být pro tebe těžké, zkus se agresorovi vymezit a nastavit si hranice. Důležité také je, abys na situaci nebyl*a sám*sama. Zkus se svěřit někomu, komu věříš a s kým se cítíš bezpečně. Může to být někdo z přátel, vyučujících nebo může pomoci školní psycholog*žka či samotní rodiče.

Obrátit se můžeš také na různé poradny na weby jejichž odkazy nalezneš níže. Můžeš se také podívat na další téma ze Safezóny “Šikana”, kde jsou popsány způsoby jak se agresorovi bránit.

… se necítím jako kluk/holka?

keyboard_arrow_down

Možná nyní prožíváš období, kdy zjišťuješ, že se necítíš jako holka nebo kluk. Pro člověka, u kterého se genderová identita (vnitřní pocit příslušnosti k určitému pohlaví) a pohlaví připsané po narození liší, se používá termín transgender člověk. Jedná se tedy o to, že se člověk identifikuje například jako žena, i když připsané pohlaví po narození je mužské, a naopak. Jsou však také lidé, kteří se nedokážou ztotožnit ani s jedním z uvedených pohlaví, ty většinou nazýváme jako nebinární.

Pokud máš pocit, že se tvá genderová identita liší od pohlaví připsaného po narození, je to naprosto v pořádku.. Můžeš se svěřit někomu, komu věříš (kamarád, rodiče, školní psycholog*žka) nebo můžeš oslovit některou z níže uvedených poraden. Důležité je, aby ses nebál/a o tom mluvit a necítil/a se pod tlakem ostatních.

V některých případech se může člověk rozhodnout také pro změnu pohlaví tzv. tranzici. Aby mohl člověk v ČR s tranzicí začít, je potřeba mít stanovenou medicínskou diagnózu, kterou obvykle stanovuje lékařský tým pod vedením sexuologa*sexugoložky. Proces tranzice je dlouhodobý a komplexní proces, o kterém si můžeš přečíst například tady. Všichni lékaři*lékařky jsou odborníci, pro které nejsi prvním pacientem*pacientkou. Není tak třeba se vůbec ničeho bát.

… se mi někdo svěří se svou identitou nebo orientací?

keyboard_arrow_down

Může se stát, že se ti svěří někdo ve tvém okolí se svou sexuální orientací nebo genderovou identitou. Věř, že lidé, kteří se rozhodnout před okolím projít coming outem, museli udělat velké rozhodnutí. Zkus tedy takové rozhodnutí ocenit a podpořit jej. Pamatuj, že tento krok může také znamenat, že ti daný člověk důvěřuje. Neboj se daného člověka zeptat, jestli pro něj můžeš něco udělat nebo jak jej máš oslovovat (i z hlediska zájmen osob) a zda to můžeš říct i někomu dalšímu - je důležité respektovat druhého člověka. 

Citlivé může také být, pokud ti někdo projeví lásku a vyjádří svou touhu po tobě, ale tvoje orientace je zcela odlišná. Tato situace může být velmi náročná, abys nezranil*a city druhého. Určitě vyžadovalo velkou dávku odvahy projevit se. Vysvětli, že si citů velmi vážíš, ale tvoje touhy jsou orientovány jiným směrem.

Nezapomínej, že se na vašem vztahu nic nemění. Proč by taky mělo? Člověk, který se ti svěří, je stále ten stejný člověk. Každý z nás se v něčem liší a je v pořádku, když se někdo liší i svou orientací či identitou.

Tohle se ti může hodit:

Připravili jsme pro Tebe pracovní listy, které se Ti mohou hodit pokud řešíš téma šikany. Kromě několika návodných otázek jsme taky připravili krizový plán. Pracovní listy si můžeš stáhnout a případně tady vytisknout a postupně si je vyplnit.

Chci to vyřešit

Desatero

  1. ​​Uvědomění si své sexuální orientace nebo identity je individuální proces, který stejně jako jiné objevování sama sebe může trvat i delší dobu.

  2. Je zcela v pořádku, pokud se nedokážeš zařadit do jediné skupiny. Každý a každá z nás má právo se cítit jedinečně a to i v oblasti sexuality a genderu.

  3. Pokud se hledáš v oblasti sexuální orientace a identity, můžeš si s někým, komu věříš, promluvit a říct mu o svých pocitech, které se uvnitř tebe odehrávají.

  4. Pokud máš pocit, že se tvá genderová identita liší od pohlaví připsaného po narození, je to naprosto v pořádku a pro pohlaví připsané po narození liší, se používá termín transgender člověk. Jedná se tedy o to, že se člověk identifikuje například jako žena, i když připsané pohlaví po narození je mužské.

  5. Urážky, negativní komentáře či posměšky na kohokoliv nejsou v pořádku a to v jakémkoliv případě nejen týkající se sexuální orientace či genderové identity.

  6. Zkus se svěřit se svými pocity a situací doma. Každý rodič si přeje, aby jeho dítě bylo šťastné a spokojené, takže věř, že se tvoji situaci budou snažit určitě pochopit.

  7. Můžeš se také setkat s nepochopením, výčitkami či hodně emotivními reakcemi. Nech svým blízkým čas.

  8. Můžeš se svěřit někomu, komu věříš (kamarád, rodiče, školní psycholog*žka) nebo můžeš oslovit některou z níže uvedených poraden. Důležité je, aby ses nebál/a o tom mluvit a necítil/a se pod tlakem ostatních.

  9. Je důležité vzájemně se respektovat v oblasti sexuality a genderu.

  10. V případě potřeby se obrať na jednu z organizací – S barvou ven, Moje tělo je moje, Prague pride nebo Konsent.

Stáhni si desatero